Věrnostní program

Všeobecné podmínky a pravidla ve věrnostním programu Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková

Základní pojmy

Osobní věrnostní karta Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková je určena pouze zákazníkům Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková. Karta obsahuje pole pro potvrzování realizované služby v Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková. Kartu může získat každý zákazník na vyžádání.

Uplatnění slevy ve věrnostním programu

Každý zákazník má za provedenou službu v minimální hodnotě 750 Kč v Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková nárok, na potvrzení služby do osobní věrnostní karty. Potvrzení realizované služby se do karty provádí podpisem a zapsáním data. Při každém 10 potvrzení do osobní věrnostní karty, získává zákazník 20 % slevu na službu nebo služby, za kterou(é) bylo toto potvrzení vydáno.

Před uplatněním slevy je zákazník povinen se prokázat věrnostní kartou. Bez předložení karty nelze slevu uplatnit.

Platnost karty a vyloučení

Platnost karty jsou 2 roky od data prvního potvrzení realizované služby. Nasbíraná potvrzení nelze směnit za peněžní hotovost. Věrnostní program nelze kombinovat se slevami nebo dalšími mimořádnými akcemi Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková. Karta není přenosná na jinou osobu. Slevy nelze uplatnit zpětně.

Potvrzení do karty a sleva 20 % na službu, se nevztahuje na špony (nehtová rovnátka) a korekce nehtu.

Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení věrnostní karty a již získaná potvrzení nebudou zákazníkovi kompenzována.

Věrnostní program vznikl s dlouhodobým záměrem. V případě ukončení věrnostního programu se Pedikúra & Manikúra zavazuje informovat své zákazníky minimálně jeden měsíc před skončením jejich platnosti. Po tomto datu budou věrnostní karty neplatné. Oznámení bude zveřejněno na adrese www.pedikuratrutnov.cz. Pokud zákazník nenasbírá potřebný počet potvrzení ve věrnostní kartě v čase nezbytném ke splnění pravidel věrnostního programu, tyto nasbíraná potvrzení propadají.

Závěrečná ustanovení

Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková si vyhrazuje právo na změny systému v přidělování potvrzení.

Platnost podmínek od 1. 1. 2018

Logo Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková

Pedikúra & Manikúra ‑ Hana Dušková

Adresa: Havlíčkova 117, 541 01 Trutnov

E‑mail: info@pedikuratrutnov.cz

Telefon: +420 776 242 872

Více informací...

© 2013 - 2019 Pedikúra & Manikúra - Hana Dušková. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil AntiKIPR.